Menu
戰國策
  卷十八 ‧ 趙策一

秦王謂公子他

秦王謂公子他曰:「昔歲殽下之事,韓為中軍,以與諸侯攻秦。韓與秦接境壤界,其地不能千里,展轉不可約。日者秦、楚戰于藍田,韓出銳師以佐秦,秦戰不利,因轉與楚,不固信盟,唯便是從。韓之在我,心腹之疾。吾將伐之,何如?」公子他曰:「王出兵韓,韓必懼,懼則可以不戰而深取割。」王曰:「善。」乃起兵,一軍臨熒陽,一軍臨太行。

韓恐,使陽城君入謝于秦,請效上黨之地以為和。令韓陽告上黨之守靳2a3d8曰:「秦起二軍以臨韓,韓不能有。今王令韓興兵以上黨入和于秦,使陽言之太守,太守其效之。」靳2a3d8曰:「人有言:挈瓶之知,不失守器。王則有令,而臣太守,雖王與子亦其猜焉。臣請悉發守以應秦,若不能卒,則死之。」韓陽趨以報王,王曰:「吾始已諾于應侯矣,今不與,是欺之也。」乃使馮亭代靳2a3d8

馮亭守三十日,陰使人請趙王曰:「韓不能守上黨,且以與秦,其民皆不欲為秦,而願為趙。今有城市之邑十七,願拜內之于王,唯王才之。」趙王喜,召平陽君而告之曰:「韓不能守上黨,且以與秦,其吏民不欲為秦,而皆願為趙。今馮亭令使者以與寡人,何如?」趙豹對曰:「臣聞聖人甚禍無故之利。」王曰:「人懷吾義,何謂無故乎?」對曰:「秦蠶食韓氏之地,中絕不令相通,故自以為坐受上黨也。且夫韓之所以內趙者,欲嫁其禍也。秦被其勞,而趙受其利,雖強大不能得之于小弱,而小弱顧能得之強大乎?今王取之,可謂有故乎?且秦以牛田,水通糧,其死士皆列之于上地,令嚴政行,不可與戰。王自圖之!」王大怒曰:「夫用百萬之眾,攻戰踰年歷歲,未見一城。今不用兵而得城十七,何故不為?」趙豹出。

王召趙勝、趙禹而告之曰:「韓不能守上黨,今其守以與寡人,有城市之邑十七。」二人對曰:「用兵踰年,未見一城,今坐而得城,此大利也。」乃使趙勝往受地。

趙勝至曰:「敝邑之王,使使者臣勝,太守有詔,使臣勝謂曰:『請以三萬戶之都封太守,千戶封縣令,諸吏皆益爵三級,民能相集者,賜家六金。』」馮亭垂涕而勉曰:「是吾處三不義也:為主守地而不能死,而以與人,不義一也;主內之秦,不順主命,不義二也;賣主之地而食之,不義三也。」辭封而入韓,謂韓王曰:「趙聞韓不能守上黨,今發兵已取之矣。」

韓告秦曰:「趙起兵取上黨。」秦王怒,令公孫起、王齕以兵遇趙于長平。