Menu
戰國策
  卷十七 ‧ 楚策四

客說春申君

客說春申君曰:「湯以亳,武王以鄗,皆不過百里以有天下。今孫子,天下賢人也,君籍之以百里勢,臣竊以為不便于君。何如?」春申君曰:「善。」于是使人謝孫子。孫子去之趙,趙以為上卿。

客又說春申君曰:「昔伊尹去夏入殷,殷王而夏亡。管仲去魯入齊,魯弱而齊強。夫賢者之所在,其君未嘗不尊,國未嘗不榮也。今孫子,天下賢人也。君何辭之?」春申君又曰:「善。」于是使人請孫子于趙。

孫子為書謝曰:「癘人憐王,此不恭之語也。雖然,不可不審察也。此為劫弒死亡之主言也。夫人主年少而矜材,無法術以知奸,則大臣主斷圖私以禁誅于己也,故弒賢長而立幼弱,廢正適而立不義。春秋戒之曰:『楚王子圍聘于鄭,未出竟,聞王病,反問疾,遂以冠纓絞王,殺之,因自立也。齊崔杼之妻美,莊公通之。崔杼帥其群黨而攻。莊公請與分國,崔杼不許;欲自刃于廟,崔杼不許。莊公走出,踰于外墻,射中其股,遂殺之,而立其弟景公。』近代所見:李兌用趙,餓主父于沙丘,百日而殺之;淖齒用齊,擢閔王之筋,縣于其廟梁,宿夕而死。夫厲雖雍腫胞疾,上比前世,未至絞纓射股;下比近代,未至擢筋而餓死也。夫劫弒死亡之主也,心之憂勞,形之困苦,必甚于癘矣。由此觀之,癘雖憐王可也。」因為賦曰:「寶珍隋珠,不知佩兮。雜布與錦,不知異兮。閭姝子奢,莫知媒兮。嫫母求之,又甚喜之兮。以瞽為明,以聾為聰,以是為非,以吉為凶。嗚呼上天,曷惟其同!」詩曰:「上天甚神,無自瘵也。」