Menu
戰國策
  卷十七 ‧ 楚策四

長沙之難

長沙之難,楚太子橫為質于齊。楚王死,薛公歸太子橫,因與韓、魏之兵,隨而攻東國。太子懼。昭蓋曰:「不若令屈署以新東國為和于齊以動秦。秦恐齊之取東國,而令行于天下也,必將救我。」太子曰:「善。」遽令屈署以東國為和于齊。秦王聞之懼,令芈戎告楚曰:「毋與齊東國,吾與子出兵矣。」