Menu
戰國策
  卷十七 ‧ 楚策四

齊明說卓滑以伐秦

齊明說卓滑以伐秦,滑不聽也。齊明謂卓滑曰:「明之來也,為樗里疾卜交也。明說楚大夫以伐秦,皆受明之說也,唯公弗受也,臣有辭以報樗里子矣。」卓滑因重之。