Menu
戰國策
  卷十六 ‧ 楚策三

楚王逐張儀于魏

楚王逐張儀于魏。陳軫曰:「王何逐張子?」曰:「為臣不忠不信。」曰:「不忠,王無以為臣;不信,王勿與為約。且魏臣不忠不信,于王何傷?忠且信,于王何益?逐而聽則可,若不聽,是王令困也。且使萬乘之國免其相,是城下之事也。」