Menu
戰國策
  卷十一 ‧ 齊策四

管燕得罪齊王

管燕得罪齊王,謂其左右曰:「子孰而與我赴諸侯乎?」左右嘿然莫對。管燕連然流涕曰:「悲夫!士何其易得而難用也!」田需對曰:「士三食不得饜,而君鵝鶩有餘食;下宮糅羅紈,曳綺縠,而士不得以為緣。且財者君之所輕,死者士之所重,君不肯以所輕與士,而責士以所重事君,非士易得而難用也。」