Menu
戰國策
  卷九 ‧ 齊策二

或謂齊王

或謂齊王曰:「周、韓西有強秦,東有趙、魏。秦伐周、韓之西,趙、魏不伐,周、韓為割,韓卻周害也。及韓卻周割之後,趙、魏亦不免與秦為患矣。今齊、秦伐趙、魏,則亦不異于趙、魏之應秦而伐周、韓。令齊入于秦而伐趙、魏,趙、魏亡之後,秦東面而伐齊,齊安得救天下乎!」