Menu
戰國策
  卷九 ‧ 齊策二

犀首以梁為齊戰于承匡而不勝

犀首以梁為齊戰于承匡而不勝。張儀謂梁王:「不用臣言以危國。」梁王因相儀,儀以秦、梁之齊合橫親。犀首欲敗,謂衞君曰:「衍非有怨于儀也,值所以為國者不同耳。君必解衍。」衞君為告儀,儀許諾,因與之參坐于衞君之前。犀首跪行,為儀千秋之祝。明日張子行,犀首送之至于齊疆。齊王聞之,怒于儀曰:「衍也吾讎,而儀與之俱,是必與衍鬻吾國矣。」遂不聽。