Menu
戰國策
  卷六 ‧ 秦策四

秦取楚漢中

秦取楚漢中,再戰于藍田,大敗楚軍。韓、魏聞楚之困,乃南襲至鄧,楚王引歸。後三國謀攻楚,恐秦之救也,或說薛公:「可發使告楚曰:『今三國之兵且去楚,楚能應而共攻秦,雖藍田豈難得哉!況于楚之故地?』楚疑于秦之未必救己也,而今三國之辭云,則楚之應之也必勸,是楚與三國謀出秦兵矣。秦為知之,必不救也。三國疾攻楚,楚必走秦以急;秦愈不敢出,則是我離秦而攻楚也,兵必有功。」

薛公曰:「善。」遂發重使之楚,楚之應之果勸。于是三國并力攻楚,楚果告急于秦,秦遂不敢出兵。大勝有功。