Menu
戰國策
  卷五 ‧ 秦策三

為魏謂魏冉

為魏謂魏冉曰:「公聞東方之語乎?」曰:「弗聞也。」曰:「辛、張儀、毋澤說魏王、薛公、公叔也,曰:『臣戰,載主契國以與王約,必無患矣。若有敗之者,臣請挈領。然而臣有患也。夫楚王之以其臣請挈領然而臣有患也。夫楚王之以其國依冉也,而事臣之主,此臣之甚患也。』今公東而因言于楚,是令張儀之言為禹,而務敗公之事也。公不如反公國,德楚而觀薛公之為公也。觀三國之所求于秦而不能得者,請以號三國以自信也。觀張儀與澤之所不能得于薛公者也,而公請之以自重也。」