Menu
戰國策
  卷三 ‧ 秦策一

張儀欲假秦兵以救魏

張儀欲假秦兵以救魏。左成謂甘茂曰:「子不如予之。魏不反秦兵,張子不反秦。魏若反秦兵,張子得志于魏,不敢反于秦矣。張子不去秦,張子必高于子。」