Menu
戰國策
  卷二 ‧ 西周策

謂齊王

謂齊王曰:「王何不以地齎周最以為太子也。」齊王令司馬悍以賂進周最于周。左尚謂司馬悍曰:「周不聽,是公之知困而交絕于周也。公不如謂周君曰:『何欲置?令人微告悍,悍請令王進之以地。』」左尚以此得事。