Menu
戰國策
  卷一 ‧ 東周策

昭翦與東周惡

昭翦與東周惡,或謂照翦曰:「為公畫陰計。」照翦曰:「何也?」「西周甚憎東周,嘗欲東周與楚惡,西周必令賊賊公,因宣言東周也,以周之于王也。」照翦曰:「善。吾又恐東周之賊己而以誣西周惡之于楚。」遽和東周。