Menu
戰國策
  卷一 ‧ 東周策

趙取周之祭地

趙取周之祭地,周君患之,告于鄭朝。鄭朝曰:「君勿患也,臣請以三十金復取之。」周君予之,鄭朝獻之趙太卜,因告以祭地事。及王病,使卜之。太卜譴之曰:「周之祭地為祟。」趙乃還之。