Menu
戰國策
  卷一 ‧ 東周策

謂薛公

謂薛公曰:「周最于齊王至厚也而逐之,聽祝弗,相呂禮者,欲取秦。秦、齊合,弗與禮重矣。有周、齊,秦必輕君。君弗如急北兵趨趙以和秦、魏,收周最以厚行,且反齊王之信,又禁天下之變。齊無秦,天下集,弗必走,齊王誰與為其國?」