Menu
戰國策
  卷一 ‧ 東周策

楚攻雍氏

楚攻雍氏,周粻秦、韓,楚王怒周,周之君患之。為周謂楚王曰:「以王之強而怒周,周恐,必以國合于所與粟之國,則是勁王之敵也。故王不如速解周恐,彼前得罪而後得解,必厚事王矣。」