Menu
國語
  吳語

夫差勝於艾陵使奚斯釋言於齊

吳王夫差既勝齊人於艾陵,乃使行人奚斯釋言於齊,曰:「寡人帥不腆吳國之役,遵汶之上,不敢左右,唯好之故。今大夫國子興其眾庶,以犯獵吳國之師徒,天若不知有罪,則何以使下國勝!」