Menu
國語
  楚語下

藍尹亹論吳將斃

子西歎於朝,藍尹亹曰:「吾聞君子唯獨居思念前世之崇替,與哀殯喪,於是有歎,其餘則否。君子臨政思義,飲食思禮,同宴思樂,在樂思善,無有歎焉。今吾子臨政而歎,何也?」子西曰:「闔廬能敗吾師。闔廬即世,吾聞其嗣又甚焉。吾是以歎。」

對曰:「子患政德之不修,無患吳矣。夫闔廬口不貪嘉味,耳不樂逸聲,目不淫於色,身不懷於安,朝夕勤志,卹民之羸,聞一善言若驚,得一士若賞,有過必悛,有不善必懼,是故得民以濟其志。今吾聞夫差好罷民力以成私好,縱過而翳諫,一夕之宿,臺榭陂池必成,六畜玩好必從。夫差先自敗也已,焉能敗人。子修德以待吳,吳將斃矣。」