Menu
國語
  晉語九

鐵之戰趙簡子等三人誇功

鐵之戰,趙簡子曰:「鄭人擊我,吾伏弢衉血,鼓音不衰。今日之事,莫我若也。」衛莊公為右,曰:「吾九上九下,擊人盡殪。今日之事,莫我加也。」郵無正御,曰:「吾兩鞁將絕,吾能止之。今日之事,我上之次也。」駕而乘材,兩鞁皆絕。