Menu
國語
  晉語六

韓獻子不從欒中行召

欒武子、中行獻子圍公於匠麗氏,乃召韓獻子,獻子辭曰:「弒君以求威,非吾所能為也。威行為不仁,事廢為不智,享一利亦得一惡,非所務也。昔者吾畜於趙氏,趙孟姬之讒,吾能違兵。人有言曰:『殺老牛莫之敢尸。』而況君乎?二三子不能事君,安用厥也!」中行偃欲討之,欒書曰:「不可。其身果而辭順。順無不行,果無不徹,犯順不祥,伐果不克,夫以果戾順行,民不犯也,吾雖欲攻之,其能乎!」乃止。