Menu
國語
  晉語六

郤至勇而知禮

鄢之戰,郤至以韎韋之跗注,三逐楚平王卒,見王必下奔退戰。王使工尹襄問之以弓,曰:「方事之殷也,有韎韋之跗注,君子也,屬見不穀而下,無乃傷乎﹖」郤至甲冑而見客,免冑而聽命,曰:「君之外臣至,以寡君之靈,閒蒙甲冑,不敢當拜君命之辱,為使者故,敢三肅之。」君子曰:勇以知禮。