Menu
國語
  晉語五

靈公使鉏麑殺趙宣子

靈公虐,趙宣子驟諫,公患之,使鉏麑賊之,晨往,則寑門辟矣,盛服將朝,早而假寐。麑退,歎而言曰:「趙孟敬哉!夫不忘恭敬,社稷之鎮也。賊國之鎮不忠,受命而廢之不信,享一名於此,不如死。」觸庭之槐而死。靈公將殺趙盾,不克。趙穿攻公於桃園,逆公子黑臀而立之,實為成公。