Menu
國語
  晉語二

宰周公論晉侯將死

宰孔謂其御曰:「晉侯將死矣!景霍以為城,而汾、河、涑、澮以為渠,戎、狄之民實環之。汪是土也,苟違其違,誰能懼之!今晉侯不量齊德之豐否,不度諸侯之勢,釋其閉修,而輕於行道,失其心矣。君子失心,鮮不夭昏。」是歲也,獻公卒。八年,為淮之會。桓公在殯,宋人伐之。