Menu
國語
  魯語上

里革更書逐莒太子僕

莒太子僕弒紀公,以其寶來奔。宣公使僕人以書命季文子曰:「夫莒太子不憚以吾故殺其君,而以其寶來,其愛我甚矣。為我予之邑,今日必授,無逆命矣。」里革遇之而更其書曰:「夫莒太子殺其君而竊其寶來,不識窮固又求自邇,為我流之於夷。今日必通,無逆命矣。」明日,有司復命,公詰之,僕人以里革對。公執之,曰:「違君命者,女亦聞之乎?」對曰:「臣以死奮筆,奚啻其聞之也!臣聞之曰:『毀則者為賊,掩賊者為藏,竊寶者為宄,用宄之財者為姦』,使君為藏姦者,不可不去也。臣違君命者,亦不可不殺也。」公曰:「寡人實貪,非子之罪。」乃舍之。