Menu
國語
  魯語上

文公欲弛孟文子與郈敬子之宅

文公欲弛孟文子之宅,使謂之曰:「吾欲利子於外之寬者。」對曰:「夫位,政之建也;署,位之表也;車服,表之章也;宅,章之次也;祿,次之食也。君議五者以建政,為不易之故也。今有司來命易臣之署與其車服,而曰:『將易而次,為寬利也。』夫署,所以朝夕虔君命也。臣立先臣之署,服其車服,為利故而易其次,是辱君命也,不敢聞命。若罪也,則請納祿與車服而違署,唯里人所命次。」公弗取。臧文仲聞之曰:「孟孫善守矣,其可以蓋穆伯而守其後於魯乎!」

公欲弛郈敬子之宅,亦如之。對曰:「先臣惠伯以命於司里,嘗、禘、蒸、享之所致君胙者有數矣。出入受事之幣以致君命者,亦有數矣。今命臣更次於外,為有司之以班命事也,無乃違乎!請從司徒以班徙次。」公亦不取。