Menu
國語
  周語上

邵公以其子代宣王死

彘之亂,宣王在邵公之宮,國人圍之。邵公曰:「昔吾驟諫王,王不從,是以及此難。今殺王子,王其以我為懟而怒乎!夫事君者險而不懟,怨而不怒,況事王乎?」乃以其子代宣王,宣王長而立之。